19756834 1985394425029392 4180266091325671802 N

โยคะหน้า บอกลาปัญหาสิว

โยคะหน้า บอกลาปัญหาสิว

โยคะหน้า

โยคะ เป็น การสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งการฝึกโยคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ, การหายใจหรือลมปราณ, การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดีขึ้น ไม่ใช่การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ทำให้หลายคนหันมาเล่นโยคะกันมากขึ้น

โยคะที่ Acnoc พูดถึงในวันนี้ คือ “โยคะหน้า” คือ การบริหารกล้ามเนื้อที่ใบหน้า ไม่ต้องออกกำลังกายให้หนักหน่วง แต่ก็ช่วยให้ผิวหน้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะโยคะหน้าช่วยให้เลือดและน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหน้าของเราทำงานได้ดีและสะดวกขึ้น พร้อมช่วยให้มีสมาธิ คลายความเครียด ซึ่งทั้งหมดเป็นสาเหตุของการเกิดสิว Acnoc อยากให้สาวๆ ลองโยคะหน้ากัน สามารถทำได้ง่าย ทำได้ทุกวัน แต่ต้องทำไปพร้อมกับดูแลผิวหน้าด้วยวิธีอื่น ควบคู่กันไป อย่างสม่ำเสมอและเหมาสมด้วยนะคะ