“”ฉันมีสิวหลายประเภท สาเหตุของการเกิดสิวอย่างรุนแรง เกิดจากสารเคมี ซึ่งฉันมีสิวมาแล้ว 4-5 ปี ฉันได้พยายามหลายวิธีเพื่อจะรักษาสิว แต่ไม่มีวิธีไหนเลยที่จะช่วยให้สิวหาย จนฉันมาใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องขอบคุณ ACNOC ที่เปลี่ยนชีวิตของฉัน “”

Users Review